Generacions de pescadors perduren i gràcies a ells l’Ametlla de Mar conserva la seva essència de vila marinera. Generaciones de pescadores perduran y gracias a ellos l’Ametlla de Mar conserva su esencia de villa marinera. Generations of fishermen survive and thanks to them l’Ametlla de Mar preserves its essence as a fishing village. Des générations de pêcheurs survivent et grâce à eux, l’Ametlla de Mar conserve son essence de village de pêcheurs.

Generacions de pescadors perduren i gràcies a ells l'Ametlla de Mar conserva la seva essència de vila marinera. Generaciones de pescadores perduran y gracias a ellos l'Ametlla de Mar conserva su esencia de villa marinera. Generations of fishermen survive and thanks to them l'Ametlla de Mar preserves its essence as a fishing village. Des générations de pêcheurs survivent et grâce à eux, l'Ametlla de Mar conserve son essence de village de pêcheurs.

Generacions de pescadors perduren i gràcies a ells l’Ametlla de Mar conserva la seva essència de vila marinera.

Generaciones de pescadores perduran y gracias a ellos l’Ametlla de Mar conserva su esencia de villa marinera.

Generations of fishermen survive and thanks to them l’Ametlla de Mar preserves its essence as a fishing village.

Des générations de pêcheurs survivent et grâce à eux, l’Ametlla de Mar conserve son essence de village de pêcheurs.