La costa nord de l’Ametlla de Mar es caracterítza per cales de sorra fina i blanca, la primera que trobem és la Cala de Pixa Vaques. . La costa norte de l’Ametlla de Mar se caracteriza por calas de arena fina y blanca, la primera que encontramos es la Cala de « Pixa Vaques ». . The north coast of l’Ametlla de Mar is characterized by coves of fine white sand, the first we find is « Cala de Pixa Vaques ». . La côte nord de l’Ametlla de Mar est caractérisée par des criques de sable fin et blanc, la première que l’on trouve est la « Cala de Pixa Vaques ».

La costa nord de l'Ametlla de Mar es caracterítza per cales de sorra fina i blanca, la primera que trobem és la Cala de Pixa Vaques. . La costa norte de l'Ametlla de Mar se caracteriza por calas de arena fina y blanca, la primera que encontramos es la Cala de "Pixa Vaques". . The north coast of l'Ametlla de Mar is characterized by coves of fine white sand, the first we find is "Cala de Pixa Vaques". . La côte nord de l'Ametlla de Mar est caractérisée par des criques de sable fin et blanc, la première que l'on trouve est la "Cala de Pixa Vaques".