Bon cap de setmana des de Cala Xelín! Espectacular a qualsevol època de l’any i des de qualsevol perspectiva. ¡Feliz fin de semana desde Cala Xelín! Espectacular en cualquier época del año y desde cualquier perspectiva. Bon week-end depuis Cala Xelín ! Spectaculaire à tout moment de l’année et de n’importe quelle perspective. Have a great weekend from Cala Xelín! Spectacular at any time of the year and from any perspective.

Bon cap de setmana des de Cala Xelín! Espectacular a qualsevol època de l'any i des de qualsevol perspectiva. ¡Feliz fin de semana desde Cala Xelín! Espectacular en cualquier época del año y desde cualquier perspectiva. Bon week-end depuis Cala Xelín ! Spectaculaire à tout moment de l'année et de n'importe quelle perspective. Have a great weekend from Cala Xelín! Spectacular at any time of the year and from any perspective.

Bon cap de setmana des de Cala Xelín! Espectacular a qualsevol època de l’any i des de qualsevol perspectiva.

¡Feliz fin de semana desde Cala Xelín! Espectacular en cualquier época del año y desde cualquier perspectiva.

Bon week-end depuis Cala Xelín ! Spectaculaire à tout moment de l’année et de n’importe quelle perspective.

Have a great weekend from Cala Xelín! Spectacular at any time of the year and from any perspective.