273Coneixeu l’estany gelat? El trobareu a Mont-roig Miami i també s’anomena l’estany salat. És una zona humida que es forma a la desembocadura del barranc que té el mateix nom385760_158760243231111_2174726697300732561_n (1)

Coneixeu l’estany gelat? El trobareu a Mont-roig Miami i també s’anomena l’estany salat. És una zona humida que es forma a la desembocadura del barranc que té el mateix nom