Els pescadors de Salou amarraven les seves barques a l’espai que ara es coneix amb el nom de Pilons, on l’escultura d’Antoni Roselló rememora aquest passat pesquer

Els pescadors de Salou amarraven les seves barques a l’espai que ara es coneix amb el nom de Pilons, on l’escultura d’Antoni Roselló rememora aquest passat pesquer

Els pescadors de Salou amarraven les seves barques a l’espai que ara es coneix amb el nom de Pilons, on l’escultura d’Antoni Roselló rememora aquest passat pesquer