27132736Els roquissars de conglomerats constitueixen ben bé una muralla a l’entorn del massís compacte del Parc Natural del Montsant8_1141110659628415_958710058903972406_n

Els roquissars de conglomerats constitueixen ben bé una muralla a l’entorn del massís compacte del Parc Natural del Montsant

Els roquissars de conglomerats constitueixen ben bé una muralla a l’entorn del massís compacte del Parc Natural del Montsant