Luci Licini Sura va deixar en testament una donació per construir un monument funerari en honor a l’emperador Cèsar August; es tracta de l’Arc de Berà, un dels símbols del nostre passat romà

Luci Licini Sura va deixar en testament una donació per construir un monument funerari en honor a l’emperador Cèsar August; es tracta de l’Arc de Berà, un dels símbols del nostre passat romà