Poc a poc els ceps perden les fulles, és el primer pas per la letargia de l’hivern, quan la planta descansa

Poc a poc els ceps perden les fulles, és el primer pas per la letargia de l’hivern, quan la planta descansa

Poc a poc els ceps perden les fulles, és el primer pas per la letargia de l’hivern, quan la planta descansa