Santes Creus és una joia arquitectònica del romànic i el gòtic. Sabíeu que té dos claustres?

Santes Creus és una joia arquitectònica del romànic i el gòtic. Sabíeu que té dos claustres?

Santes Creus és una joia arquitectònica del romànic i el gòtic. Sabíeu que té dos claustres?