Durant l’Edat Mitjana, a la Conca de Barberà s’hi va cultivar el safrà, una activitat que acabaria desapareixent gairebé a principis del segle XX.

Durant l’Edat Mitjana, a la Conca de Barberà s’hi va cultivar el safrà, una activitat que acabaria desapareixent gairebé a principis del segle XX.

Durant l’Edat Mitjana, a la Conca de Barberà s’hi va cultivar el safrà, una activitat que acabaria desapareixent gairebé a principis del segle XX.